Alkalmazott Pszichológia Kutatócsoport

A kutatócsoport célja empirikus kutatómunka végzése a pszichológia különböző területein, ahol a létrehozott tudás az akadémiai alkalmazáson túl jelentőséggel bír a gyakorló szakemberek és a tágabb közösség számára is. A kutatómunka szervezése a csoport egyes tagjai által vizsgált témák és területek alapján történik, a tagok együttes elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteinek összevonásával. Kiemelt figyelmet kap az érdeklődő hallgatók és fiatal kutatók bevonása, ezáltal erősítve az intézetben zajló oktatói és kutatói munka közötti kapcsolatot.


Vezetés

Aranyi Gábor kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Szoba: E1
E-mail: aranyi.gabor@ppk.elte.hu

Tagok

Afework Tsegaye kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Szoba: E0
E-mail: afework.tsegaye@ppk.elte.hu
Gáspár Mihály kutatócsoport tag, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-435
Szoba: E6
E-mail: gaspar.mihaly@ppk.elte.hu
Hartmann Vivien kutatócsoport tag, hallgató
Hont-Gáspár Anita kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Horváth Milla kutatócsoport tag, hallgató
Nagy Beáta Magda kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-352
Szoba: E3
E-mail: nagy.beata@ppk.elte.hu
P. Remete Eszter kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-94) 519-610
Szoba: E5
E-mail: pergelne.remete.eszter@ppk.elte.hu
Schrőter Petra kutatócsoport tag, hallgató

Oktatók, kutatók

Magyar Veronika egyetemi tanársegéd
Szoba: E0
E-mail: magyar.veronika@ppk.elte.hu