Közösségszervezés BA

Közösségszervezés BA

Befogadó nyilatkozat már partnerlistán lévő gyakorlóhelyhez

Befogadó nyilatkozat és adatbekérő partnerlistán nem szereplő gyakorlóhelyhez

Szakdolgozati követelmények, szakdolgozati témabejelentés

Záróvizsgára vonatkozó információk

Záróvizsga tételsor törzsanyag

Záróvizsga tételsor Kulturális közösségszervezés, Ifjúsági közösségszervezés és Humánfejlesztés szakirányon

 

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területén működő intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását, valamint képesek ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

Főbb tárgyak

  • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
  • művelődéselmélet és művelődéstörténet, közművelődés;
  • közösségi fejlesztés;
  • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra;
  • ifjúsági és humánfejlesztés, felnőttképzés.

Az oklevélben szereplő szakképzettségek

A szakon három szakirány közül lehet választani, ezek elvégzésével különböző szakterületeken különböző szakképzettséget lehet szerezni:

  • humánfejlesztés,
  • kulturális közösségszervezés,
  • ifjúsági közösségszervezés

A szakirányok jellemzői:

A humánfejlesztő szakirányon végzettek segíthetik a felnőtteket abban, hogy sikeres tanulási utakat tervezzenek és valósítsanak meg, melyek hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásukhoz. Támogatják az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő fejlesztés megvalósítását az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő szemléletmód keretei között. Sajátos tanulmányterületek: felnőttképzés és humán fejlesztés.

A kulturális közösségszervező szakirányon végzett szakemberek közösségfejlesztő folyamatokat generálnak annak érdekében, hogy segítsék a helyi társadalom önszerveződő tevékenységét. Támogatják a közösség tagjainak cselekvéseit, kapcsolati és információs hálót működtetnek. A szakirány legfontosabb sajátos tanulmányterületei: közművelődés és kultúraközvetítés, közösségfejlesztés.

Az ifjúsági közösségszervező szakirányon végzett szakemberek segíthetik a fiatalok formális és informális csoportjainak létrehozását, működtetését. Támogatják az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését és helyes értékrendjének kialakítását célzó programok kidolgozását és megvalósítását. A legfőbb sajátos tanulmányterületek: ifjúsági munka, ifjúságsegítés és közösségi nevelés.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A közművelődés, a közgyűjtemények színterein, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző területein tervezői, szervezői, irányító feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátásában. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.

Továbbtanulási lehetőségek

A közösségszervezés alapképzési szakon végzett hallgatók az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén interkulturális pszichológia és pedagógia), az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a neveléstudomány mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat.

Szakmai kapcsolattartó: Dr. Vincze Szilvia

2023.08.23.