Osztatlan tanár

Osztatlan tanárképzés

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: osztatlan tanárképzés

Képzési idő: közismereti, kétszakos tanárképzésben10 félév

Választható szakpárok: A választható szakok listája itt érhető el

Képzésért felelős szervezti egység: Az osztatlan tanárképzés szervezését a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ. A felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.

Képzés leírása: A közismereti tanárképzésben tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető. Az osztatlan, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve a szakdolgozat elkészítését és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is. A kétszakos tanárképzésben az oklevél kiadásának feltétele a két tanárszak képzési és kimeneti követelményeinek teljesítése, a záróvizsga sikeres letétele és a nyelvvizsga követelményeinek teljesítése. A képzés mesterszintű oklevelet ad, a megszerzett végzettséggel általános és középiskolában is lehet tanítani.

Érettségi/felvételi követelmények: A felvételi követelménye az adott szakpárra az Oktatási Hivatal által meghatározott érettségi követelmények teljesítése, a sikeres érettségi vizsga és az érintett szakokon gyakorlati vizsga teljesítése (ének-zene tanár, testnevelő tanár, vizuáliskultúra-tanár).

Idegen nyelvi követelményekről bővebb információ itt olvasható.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A megszerzett végzettséggel tanárként általános és középiskolában egyaránt el lehet helyezkedni. Az érdeklődő hallgatók a diploma megszerzése után több irányban is továbbtanulhatnak: doktori képzések, rövid ciklusú képzések, tanár-továbbképzések, diplomaszerzést követő Erasmus+ programok.

A képzéssel és a felvételivel kapcsolatos részletes információk az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ holnapján ezen a linken érhetők el

2023.08.23.