Pszichológia MA

Pszichológia MA

 

Szakdolgozati követelmények, szakdolgozati témabejelentés

A képzés célja

olyan gyakorlati és tudós szakemberek képzése, akik a társadalmi, a gazdasági, az állami és politikai élet, a civil és a magánszféra területén, az egészségügyben egyaránt önállóan képesek a humán erőforrások (szervezetek és egyének) fejlesztését, hatékonyságuk növelését, kapacitásuk bővítését, működésük optimalizálását elősegíteni, a munkaerőpiacon szereplők képzését, egészségének fejlesztését és védelmét ellátni. 

A belépéshez szükséges szakok

A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek pszichológia alapszakos (BA) végzettséggel (vagy korábbi rendszerű pszichológiai egyetemi végzettséggel). 

A szakirány választható specializációi

A pszichológiai mesterképzés közös elemei a négy alapvető pszichológiai szakterületen (általános lélektan, fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, társadalomlélektan) mindenki által hallgatott mesterkurzusok, szakmai készségfejlesztés, pályaszocializáció. 

A szombathelyi képzőhelyen választható specializáció: Klinikai és egészségpszichológia specializáció

A mesterképzés fontos újítása az összefüggő külső terepgyakorlat bevezetése, melynek során a választott specializációhoz kapcsolódó munkahelyeken néhány hetes gyakornoki munkát vé-gez minden hallgató.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles pszichológus

Elhelyezkedési lehetőségek

Az egészségügy, az oktatás, a munka, a sport, a művészet, az ipar, a közigazgatás egyaránt igényli a fejlesztésben, a gyógyításban, a megelőzés tudományában és a kommunikáció hatékony alkalmazásában kiképzett pszichológus szakemberek munkáját. Az okleveles pszichológus diploma feljogosít szakpszichológusi képesítés megszerzésére, doktori szintű képzések el-végzésére, illetve a legkülönbözőbb pszichológusi munkakörök betöltésére.

Felvételi információ

2023.06.09.