Pszichológia BA

Pszichológia alapszak (BA)

 

Szakdolgozati követelmények, szakdolgozati témabejelentés

 

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: pszichológia (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: viselkedéselemző

Szakvezető, kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Dr. Nagy Beáta Magda (nagy.beata@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el. https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek

Képzés célja: Ha nálunk szerzel végzettséget, akkor jártas leszel a pszichológia elméleti alapismereteiben és alapvető módszereiben. Olyan szakemberré válsz, aki mindezeket hasznosítani tudja, és szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok, résztevékenységek ellátására is képes lesz. A képzés során fejlesztő célú beavatkozásokban is közreműködhetsz. Kellő mélységű elméleti és módszertani ismerettel rendelkezel majd ahhoz, hogy a pszichológusképzést mesterszinten folytasd.

Főbb ismeretek: Az alapszak széles körű és elmélyült alapozást nyújt, betekintést engedve a pszichológia főbb területeibe.

Az általános (kognitív és affektív) pszichológia az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás, a tudat, a motiváció és az emóció témaköreit dolgozza fel.

személyiségpszichológia a főbb személyiségelemeket mutatja be, és a személyiségdiagnosztika alapvető módszertanával ismertet meg.

szociálpszichológia a társas megismerés, a személyes interakciók, a csoportdinamika, a csoportok közötti viszonyok és a társadalmi folyamatok vizsgálatába vezet be.

fejlődéspszichológia a csecsemőkortól az időskorig követi nyomon az emberi megismerés, az affektív folyamatok, viselkedéses és társas viszonyok alakulását.

Érettségi/felvételi követelmények: Az alábbi tárgyak közül kettőből kell érettségizned, az egyikből emelt szinten: biológia, magyar nyelv és irodalom, matematika, oktatási alapismeretek, pedagógiai ismeretek, történelem egy idegen nyelv. Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

Nyelvi követelmények: A pszichológia alapképzési szakon az eredményes tanuláshoz angol nyelvtudás szükséges, amit az általános felsőoktatási felvételi eljárásban igazolni nem kell.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A pszichológia alapképzési szakon végzettek a képzést mesterszinten folytatva okleveles pszichológus diplomát szerezhetnek, vagy választhatnak az ELTE PPK további mesterszakjai közül. Ha nem a mesterképzést választod, részt vehetsz az alapképzésre épülő szakirányú továbbképzéseken, ahol további szakmai ismereteket, jártasságot szerezhetsz.

A pszichológia alapszakos végzettségeddel az okleveles pszichológus munkáját segítő tevékenységeket végezhetsz nevelést, képzést, fejlesztést, újranevelést, korrekciót, gyógyítást, illetve rehabilitációt végző szervezetekben, intézményekben. Különösen alkalmas leszel egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági és egyéb vizsgálatok elvégzésére, standard pszichológiai eljárások alkalmazására.