Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

 

 

Küldetésnyilatkozat

Intézetünk célja, hogy a neveléstudomány és a bölcsészettudomány területeken gondozott szakjainkkal

  • hallgatóinknak magas színvonalú felsőoktatást és kutatási lehetőségeket biztosítsunk;

  • saját szakterületükön a folyamatos szakmai megújulás igényével bíró innovatív szakembereket képezzünk;

  • társadalmi szerepvállalásunkkal, tudományos tevékenységeinkkel rugalmasan és gyorsan reagáljunk a társadalom és a gazdaság mind regionálisan, mind tágabb perspektívában jelentkező igényeire.