Címlap

 

Intézetünkről

A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet küldetése a társadalmi elvárásoknak és kihívásoknak megfelelő oktatás és kutatás az ELTE Savaria Egyetemi Központjában kiemelt szerepet betöltő pedagógusképzés keretében. Munkatársaink az osztatlan tanári szakok pedagógiai és pszichológiai moduljának oktatásában, a tanító alapképzési szak oktatásában, valamint az intézetünkben gondozott diszciplináris alap-, és mesterszakok oktatásában közreműködnek. Fő törekvésünk a pedagógusképzésben a hallgatóközpontúság megtartása mellett a gyakorlatorientáltság megvalósítása. Ennek szellemében tanárképzésünkben tutori támogató programot indítottunk, melynek keretén belül tanító és tanár szakos hallgatóink tanulmányaik teljes ideje alatt személyes támogatást kapnak tutor-oktatójuktól, és igazi, élő közösséget találnak. Célunk olyan naprakész kompetenciákkal rendelkező pedagógusok képzése, akik választott tanítói, illetve tanári hivatásukban a 21. század bármelyik iskolájában megállják helyüket az itt szerzett ismeretek, képességek és attitűdök birtokában, képessé válnak a folyamatos megújulásra.

Intézetünk portfóliójában a tanárszakos hallgatók pedagógiai és pszichológiai képzése, valamint a tanító alapszak oktatása mellett szerepel a közösségszervező alapszak, a közösségi művelődés osztatlan tanárszak gondozása; kínálunk számos pedagógus szakirányú továbbképzési szakot is a mindenkori közoktatási igényeknek megfelelően. Diszciplináris mesterszakunk az andragógia szak, ahol a célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek az andragógia mint tudomány és mint gyakorlat művelésére, akik széles társadalmi és gazdasági kontextusban, kritikusan gondolkodnak és tudástranszferrel rendelkeznek. E szakon végzettjeink szép számban dolgoznak nagyvállalatok HR osztályain, munkaerő kölcsönzőknél, illetve -közvetítőknél, kormányhivataloknál, felnőttképzési vállalkozásoknál.

 

Szombathelyen 1959-től működik felsőfokú tanítóképzés önálló intézményként. Tanító szakos hallgatóink leginkább a nyugat-dunántúli régióból érkeznek, szakunk innovációs törekvései és eredményei a tanítóképzés országos megújításában kezdetektől fogva jelentőséggel bírtak. A tanárképzés országos palettáján 1971 óta jelenünk meg, akkor a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatán indulhatott a tanárképzés. 1974-től Szombathelyen már önálló intézmény keretein belül folytathattuk a tanító szakos hallgatók és a tanárszakosok oktatását. Azóta – bár többféle szervezeti átalakítás történt intézményünkben – a tanárképzésben játszott meghatározó szerepünk tovább erősödött. Andragógia mesterszakunk szombathelyi gyökerei (a népművelő, művelődésszervező képzés alapján) 1962-ra nyúlnak vissza. 

Hallgatóink az Erasmus program keretében számos külföldi partnerintézményben vehetnek részt részképzéseken, ismerkedhetnek az európai felsőoktatás sokszínű világával. Egy-egy tudományág vagy esetleg csak egy téma alaposabb megismerését teszik lehetővé számukra az ELTE SEK tudományos diákköri csoportjai, szakkollégiumai. Ezek eredményességét jelzi, hogy hallgatóink évtizedek óta kiemelkedő sikereket érnek el a tudomány és a művészetek változatos területein. A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet oktatói tudományos munkásságuk függvényében szakértőként, előadóként vagy szemináriumok vezetésével támogatják a TDK műhelyekben folyó hallgatói kutatómunkákat. Mindezek mellett a Savaria Egyetemi Központban gazdag kulturális- és sportkínálat; a szakestek, diáknapok, tanulmányi kirándulások révén élénk közösségi élet; versenyeken való rendszeres részvételi lehetőség is várja a Pedagógiai és Pszichológiai Intézet szakjainak hallgatóit.