Andragógia MA

Andragógia MA

 

Szakdolgozati követelmények, szakdolgozati témabejelentés

A szak elvégzésével olyan felnőttképzési szakemberré válsz, aki elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok birtokában képes felnőttoktatási és -képzési intézmények vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljeskörű ellátására. Emellett képes leszel felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok fejlesztésére. Megismered az emberierőforrás-fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés feltételrendszerét, a felnőttoktatás és -képzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzési folyamat tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit, igényeit és ezek alapján a megfelelő felnőttképzési módszertani eljárásokat.
 

Főbb tárgyak

  • az andragógia társadalomtudományi aspektusai
  • a felnőttképzés intézményrendszere
  • a felnőttképzési intézmények menedzsmentje
  • felnőttképzési trendek az Európai Unióban
  • kompetenciaalapú, modulrendszerű képzésfejlesztés
  • kurrikulumfejlesztés
  • oktatásinformatika, távoktatás és e-learning
  • pályaorientáció, pályakorrekció
2023.09.14.