Szakdolgozati követelmények a Közösségszervezés BA szakon

Szakdolgozat útmutató

Név Közösségszervezés BA Emberi erőforrás tanácsadó MA
Vincze Szilvia dr.  (T3S9T3) Oktatás és munkaerőpiac kapcsolata Oktatás és munkaerőpiac kapcsolata
Atipkus tanulásirányítási rendszerek a felsőoktatásban, felnőttképzésben Atipkus tanulásirányítási rendszerek a felsőoktatásban, felnőttképzésben
Értékelési rendszerek a felnőttképzésben Értékelési rendszerek a felnőttképzésben
Az új jogi szabályozás hatása a felnőttképzés piacára Az új jogi szabályozás hatása a felnőttképzés piacára
Emberi erőforrás menedzsment és a humánfejlesztés Emberi erőforrás menedzsment és humánfejlesztés
Ifjúság és szabadidő  
Ifjúságügy Vas megyében  
Felnőttképzés tervezése  
Néptáncos és népzenész közösségek Vas megyében  
     
Langerné Buchwald Judit dr. (BD802X) A közösségfejlesztés intézményrendszere nemzetközi összehasonlításban  
A közösségfejlesztés színterei nemzetközi összehasonlításban  
A Lifelong Learning paradigmája nemzetközi összehasonlításban   
A nem formális tanulás intézményrendszere nemzetközi összehasonlításban  
Marketing a humánfejlesztésben  
     
Velics Gabriella dr.  (JWCZGK) Település kulturális életének bemutatása és elemzése.   
Szervezetek kommunikációs stratégiájának bemutatása és elemzése  
Közösségfejlesztés folyamata - jó gyakorlat, tapasztalat bemutatása  
A közösségi rádiózás hazai és nemzetközi szerepvállalása  
A rádió társadalmi kommunikációs térben betöltött szerepe  
     
Koós Ildikó dr. (F92PMV) A kultúraközvetítés sajátosságai multikulturális környezetben jógyakorlat elmező bemutatásával  
Sikerek a kirekesztés elleni küzdelemben egy szabadon választott szférában   
Választott nemzetiség hagyományápoló kulturális életének bemutatása  
Jelenünk választott szubkultúrájának bemutatása, kultúrafogyasztási szokásainak elemzése  
Egy település/közösség  kulturális élete a COVID időszak alatt a közösségszervezés színterei szempontjából   
Kulturális vagy szabadidős terek innovációi megyei vagy települési területfejlesztési koncepcióban 2015-2025 között  
Egy település közösségi művelődésének története és jövőképe   
Szabadon választott téma kulturális intézményrendszerhez (könyvtár, színház, levéltár, múzeum) kapcsolódóan   
     
Sümegi István (F85GO5) A társadalom és az individuum válsága Hankiss Elemér késői műveiben A társadalom és az individuum válsága Hankiss Elemér késői műveiben
A "közösség" tudományos megközelítései és ezek jelenkori relevanciája (Tönnies, Marx, Max Weber stb.) A "közösség" tudományos megközelítései és ezek jelenkori relevanciája (Tönnies, Marx, Max Weber stb.)
Elméletek az új médiumok (számítógép, mobiltelefon stb.) hatásairól Elméletek az új médiumok (számítógép, mobiltelefon stb.) hatásairól