Közösségszervezés BA

ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓK KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BA SZAKOS SZOMBATHELYI HALLGATÓKNAK

Záróvizsga menete a PPI-ben szervezett bizottságokban

közösségszervezés BA szakon

a 2022/23. tanévben

 

 

 

A záróvizsgára 2023. június 21-én és június 22-én 8 órától kerül sor az A épület 237-es termében. Kérjük, hogy a záróvizsga kezdete előtt 10 perccel (7:50) minden hallgató jelenjen meg.

 

Záróvizsga Tételsor: https://ppi.ppk.elte.hu/media/0f/4f/1a9d5d1e356ea51cf6379d6697c8ed137772c2404e27aa982fc70a761998/KSZBA_zarovizsga_21_22_tanevtol.pdf

 

A záróvizsga két részből áll:

 

  1. Szakdolgozat védése

A védés során a hallgató egy 10 perces, 10 diából álló (egyéb formai követelmény a diasorra vonatkozóan nincs) prezentációban

  • A védés prezentációt a hallgató elektronikus adathordozón hozza magával a záróvizsgára
  • bemutatja szakdolgozatát,
  • válaszol az írásban kapott bírálati kérdésekre,
  • továbbá reflektál bizottság által megfogalmazott kérdésekre.
  • A prezentációban a diplomamunka saját eredményeire kell fókuszálni. A védésen a hallgató a prezentációra vonatkozóan, illetve a szakdolgozatban felhasznált szakirodalomból további kérdéseket is kaphat.

 

  1. Tételhúzás utáni felelet:
  • A hallgató egy tételt „húz”.
  • Negyed órás felkészülési idő után önállóan fejti ki gondolatait, majd válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire.
  • A felelet célja, hogy a bizottság meggyőződjön arról, hogy a hallgató képes átlátni a közösségszervezés, vagy a választott szakirányának főbb kérdéseit, integrálni a megszerzett ismereteket

A feleletet követően a vizsgázó elhagyja a termet, a bizottság valamennyi hallgató felelete után értékeli a vizsgát, majd eredményt hirdet.

2023.06.08.