ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓK KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BA SZAKOS SZOMBATHELYI HALLGATÓKNAK

A szakdolgozathoz kapcsolódó információkat a ide kattintva érheti el

A záróvizsga tervezett időpontja a 2020/21. tanév II. (tavaszi) félévében:
2021. június 16. 9:00 óra

(A hallgatói beosztást a Tanulmányi Hivatal a honlapján teszi közzé.)

 

Záróvizsga tételsor : https://fti.ppk.elte.hu/dstore/document/4014/kozossegszervezes_BA_zarovizsga_tetelsor_2020_21.pdf

 

A záróvizsga körülményei:

 • A 2020/21. tanév II. (tavaszi) félévében a záróvizsga helye a Microsoft Teams.
 • Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai szerint a záróvizsgához egyidejű kép- és hangkapcsolat szükséges a hallgató részéről is. A záróvizsga során a hallgató nem használhat fül- vagy fejhallgatót, továbbá a vizsga elején vagy annak során bármikor kötelezhető a környezete bemutatására.
 • Mindig legalább két hallgatónak kell egyszerre jelen lenni a záróvizsga online terében. Titkos szakdolgozat esetén a bizottság tagjainak és az online térben jelen lévő más hallgatónak titoktartási nyilatkozatot kell tennie.
 • Technikai hiba estén az újbóli kapcsolatfelvételt mind a hallgatónak, mind a bizottságnak újból, legalább háromszor meg kell kísérelni. A eszköz-. illetve technikai hibát a hallgatónak haladéktalanul jeleznie kell a bizottság titkárának a
  +36 30 120 2162 telefonszámon.
 • A záróvizsga 9:00 órakor kezdődik és várhatóan 11 óráig tart. A kezdetén valamennyi, aznap záróvizsgázó hallgatónak jelen kell lennie az online térben.

A záróvizsga két részből áll:

 1. Szakdolgozat védése

A védés során a hallgató egy 10 perces, 10 diából álló (egyéb formai követelmény a diasorra vonatkozóan nincs) prezentációban

 • bemutatja szakdolgozatát,
 • válaszol az írásban kapott bírálati kérdésekre,
 • továbbá reflektál a bizottság által megfogalmazott kérdésekre.

A diasort és a vázlatokat a hallgató 2021. június 14-ig elküldi e-mail-ben a ppi@ppk.elte.hu címre, hogy a bizottság tagjai előzetesen átnézhessék. A prezentációban a diplomamunka saját eredményeire kell fókuszálni. A védésen a hallgató a prezentációra vonatkozóan, illetve a szakdolgozatban felhasznált szakirodalomból további kérdéseket is kaphat.

 1. Tételhúzás:

A tételhúzás a https://wheelofnames.com felületen történik, amely képernyő megosztással mindenki számára egyszerre elérhető. A hallgató egy tételt „húz” a szerencsekerék segítségével.

Az online vizsga keretében a hallgató felkészülési idő nélkül mutatja be a „húzott” tételt.

A hallgató előre mindegyik tételhez vázlatot készít, melyet a felelet alatt használhat.

 • A vázlat terjedelme: legfeljebb 1000 karakter szóközökkel.
 • A vázlat nem tartalmazhat idézetet, folyószöveget, egész mondatokat, rövidítéseket. A vázlat szigorúan csak vázlatpontokat tartalmazhat.
 • A felelet alatt az előre elkészített vázlatot a hallgató képernyő megosztással teszi láthatóvá a bizottság számára, majd 10 perc folyamatos előadásban bemutatja.
 • Fontos: minden hallgató saját maga készítse el a vázlatot, a bizottság nem fogad el egyforma vázlatokat.
 • A vázlat ismertetése nem jelent elégséges jegyet.

A záróvizsga eredményhirdetése várhatóan a záróvizsga végén, a bizottságban aznap összes záróvizsgázó hallgató felelete után történik.