Pályázatok

Demonstrátori szerződés

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

Az ELTE PPK szombathelyi Pedagógiai és Pszichológia Intézete pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre DEMONSTRÁTORI poszt betöltésére az Intézet Pszichológia Szakcsoportjában.

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el, melynek leadási határideje:

2021. szeptember 17.

A megbízás 2 félévre (10 hónapra) szól, a kinevezés a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható. A demonstrátori címet az ELTE PPK dékánja a benyújtott pályázatok alapján az intézetigazgató javaslata alapján ítéli oda. Az elbírálás határideje: 2021. október 8.

Demonstrátor lehet az ELTE PPK nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatója, aki:

 • felsőoktatási végzettséggel már rendelkezik, vagy legalább 2 tanulmányi félévet lezárt (legalább 4.00 tanulmányi eredménnyel),
 • idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani,
 • vállalja, hogy legfeljebb heti 10 órában demonstrátori feladatokat lát el.

 

A demonstrátor általános feladatai:

 • a szakcsoport tudományos kutatómunkájában való közreműködés,
 • kutatás asszisztensi (rész)feladatok ellátása,
 • részvétel az oktatómunka segítésében (a szakcsoport által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében),
 • különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl. gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények lebonyolítása stb.),
 • részvétel a szakcsoport adminisztrációs feladataiban,
 • közreműködés a szakcsoport közösségi média felületeinek szerkesztésében, frissítésében,
 • félévente beszámoló készítése, amit a vizsgaidőszak utolsó hetéig kell továbbítania a szakcsoport vezetője felé,
 • a demonstrátor tanácskozási joggal részt vehet a szakcsoport értekezletein.

A demonstrátor konkrét feladatait a szakcsoportvezető és a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg. A demonstrátornak félévente beszámolót kell készítenie a munkájáról. A szakcsoportvezető felel azért, hogy a demonstrátor rendszeresen érdemi szakmai munkát végezzen.

A demonstrátori poszt nem jár automatikus anyagi javadalmazással, azonban a demonstrátor a tavaszi félévben szakmai ösztöndíjra nyújthat be pályázatot a Hallgatói Önkormányzathoz, melyhez a szakcsoportvezető ajánlását kell csatolni.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

A pályázatot elektronikus úton a következő e-mail címre kell elküldeni: ppi@ppk.elte.hu

 

 

Dr. Koós Ildikó

mb. intézetigazgató, egyetemi docens

ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológia Intézet - Szombathely